Ako je Bog sa tobom čega se bojiš, ako nije čemu se nadaš?